Over ons

SIGNAAL is een proefproject gestart door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, KULeuven en IDEWE om na te gaan of een meer gestructureerde opsporing van mogelijke nieuwe risico's via meldingen door bedrijfsartsen meer inzicht geeft in het voorkomen van nieuwe combinaties van gezondheidsklachten en blootstelling in het werk.

Projectleider en moderator van het systeem zijn:

voor Nederland Annet Lenderink, arts-onderzoeker bij het NCvB en

voor België Lode Godderis, hoofddocent KULeuven en directeur onderzoek bij IDEWE

 

De projectteams bestaan verder uit:

Projectteam Nederland Projectteam België

Henk van der Molen

hoofd van het NCvB

Els Adams

beroepsziektespecialist en arbeidsgeneesheer

Gerda de Groene 
beroepsziektespecialist longen en psychische klachten

Antoon De Schryver

beroepsziektespecialist infectieziekten

Amin Khan

webmanager NCvB

Stephan Keirsbilck

beroepsziektespecialist en arbeidsgeneesheer

 

Wim Van Hooste 

arbeidsgeneesheer

 

Greet Vanstallen

Hoofd documentatiedienst

 

Chris Verbeek

Directeur Medisch Toezicht IDEWE

Daarnaast zijn de volgende adviseurs en beroepsziektespecialisten beschikbaar

Nederland België
Teus Brand
beroepsziektespecialist reproductiestoornissen
en neurologische aandoeningen
Annie Goossens
beroepsziektespecialist huidaandoeningen
Paul Kuijer
beroepsziektespecialist bewegingsapparaat 
Ben Nemery
beroepsziektespecialist longaandoeningen

Jaap Maas
beroepsziektespecialisten infectieziekten
en biologische agentia

Mineke Viaene
beroepsziektespecialist neurologische aandoeningen

Paul Smits
na- en bijscholing van onder meer de PIM-artsen

 

Bas Sorgdrager
beroepsziektespecialist gehooraandoeningen

 

Gert van der Laan
beroepsziektespecialist kanker en werk,
toxicologie, nieuwe risico's

 
Evelien van Valen
neuropsycholoog